Voorkom het betalen van hoge belastingrente (8%).

Indien de aangifte vennootschapsbelasting na 31 maart volgend op het einde van het boekjaar wordt ingediend of wanneer pas na 30 april volgend op het boekjaar een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting wordt aangevraagd en de (voorlopige) aanslag vennootschapsbelasting pas na 30 juni wordt vastgesteld, dan is de vennootschap belastingrente (8%) verschuldigd.

 

Wijze van berekening belastingrente

De belastingrente wordt berekend over de periode vanaf 1 juli tot 6 weken na de dagtekening van de aanslag vennootschapsbelasting. 

 

Indien de Belastingdienst pas na verloop van 3 maanden na het tijdstip waarop de aangifte vennootschapsbelasting is ingediend de aanslag vaststelt en de aanslag wordt vastgesteld conform de aangifte vennootschapsbelasting, dan is de periode waarover de belastingrente wordt berekend maximaal 19 weken.  

 

Indien de vennootschap een voorlopige aanslag heeft aangevraagd en de Belastingdienst stelt de voorlopige aanslag vast conform het verzoek, dan bedraagt de periode waarover de belastingrente wordt berekend maximaal 14 weken. 

 

De berekening van de verschuldigde rente bij een navorderingsaanslag verloopt anders dan hierboven is geschreven.

 

TIP! Voorkom het betalen van hoge belastingrente (8%).

- Dien tijdig de aangifte vennootschapsbelasting in en/of vraag tijdig een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aan.

Weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Blijf met ons in contact en volg ons op de sociale media.

VPB ADVIES, Postadres: Postbus 71 5050 AB Goirle, Bezoekadres: Tilburgseweg 16b Goirle, Tel: 06 - 54 32 47 99